نایلون معمولی تک لا و دولا

نایلون معمولی تک لا و دولا

موجود

نایلون از عرض 20 سانت تا 8 متر به صورت تک لا و دولا (تونلی) از ضخامت 20 میکرون تا 500 میکرون به صورت ساده و چاپی و یووی برای مصارف کشاورزی و شیرینگ